Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [8 / 28] >

Aktualności

Szczegółowe rodzaje dokumentów uprawniających do wypłaty świadczeń z FGŚP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostosował określone w rozporządzeniu załączniki do wprowadzonych ustawą z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1256) nowych świadczeń przysługujących pracownikom z FGŚP w razie niewypłacalności