Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [7 / 28] >

Aktualności

Nowe wzory wniosków o wypłatę pracownikowi lub pracodawcy zaliczki z FGŚP na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił wzory: wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę oraz wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na