Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [28 / 28] >

O to pytają kadrowi

Jak powinien wyglądać duplikat świadectwa pracy wystawiany przez firmę, która przejęła poprzedniego pracodawcę

PROBLEM Pracodawca przejął zakład pracy. Jeden z byłych pracowników tego zakładu poprosił o wystawienie duplikatu świadectwa pracy. Jaka firma powinna być wskazana w tym dokumencie? RADA Duplikat świadectwa pracy nie może różnić się do oryginału. A to oznacza, że powinno się w nim znaleźć oznaczenie firmy,