Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 28] >

O tym musisz wiedzieć

Nowe zasady składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z FGŚP

Od 5 września 2017 r. pracownicy niewypłacalnego pracodawcy są uprawnieni do składania wniosków o wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy również za rok bezpośrednio poprzedzający rok ustania zatrudnienia. Aby była możliwa m.in. wypłata tego świadczenia przez FGŚP, szczegółowo określono rodzaje dokumentów potwierdzających to uprawnienie.