Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 28] >

O tym musisz wiedzieć

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać niższy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych do ustalania wpłat na PFRON w żłobkach

Od 1 stycznia 2018 r. do grupy pracodawców, wobec których należy stosować obniżony do 2% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dodano jednostki zatrudniające pracowników będące publicznymi i niepublicznymi żłobkami. Natomiast przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostanie uwzględniony wskaźnik dzieci. Konsekwencją tych zmian jest modyfikacja deklaracji i informacji składanych do PFRON. Informacje miesięczne oraz deklaracje wpłat za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie oraz informacje i deklaracje roczne za okresy sprawozdawcze do 2017 r. należy składać na dotychczasowych formularzach.