Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [2 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Jakie odprawy przysługują nauczycielom zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i innych placówkach oświatowych, do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, są uprawnieni na podstawie tej ustawy do odpraw wynikających z rozwiązania stosunku pracy.