Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [1 / 2] >

Kadry i płace w sferze budżetowej

Trzynastki za 2017 r. – kto nabywa do nich prawo i na jakich warunkach

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego. Obligatoryjnie przysługuje ono pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej. Na prawo do trzynastki nie wpływa rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy ani ogólny staż pracy pracownika, lecz przepracowanie przez niego w jednostce minimalnego okresu 6 miesięcy w roku, za który przysługuje ta nagroda.