Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [25 / 28] >

Zasiłki

Jak ustalić zaliczkę na podatek dochodowy od podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

Wielu płatników ma w praktyce liczne problemy z ustalaniem podatku od wyrównania zasiłku macierzyńskiego. Według nowych wytycznych ZUS zasadę proporcjonalnego podziału kwoty zmniejszającej podatek należy stosować na potrzeby obliczenia przez pracodawcę kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego wyłącznie wtedy, gdy zasiłek macierzyński przysługuje nie za cały miesiąc, lecz tylko za jego część, a za pozostały okres przysługuje inny zasiłek.