Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [21 / 28] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kto zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej

PROBEM Pani Krystyna Z. pobiera w naszym ośrodku pomocy społecznej zasiłek stały z tytułu niezdolności do pracy i posiadanego stopnia niepełnosprawności. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszał ją mąż (ubezpieczony w urzędzie pracy). Mąż podjął zatrudnienie w październiku 2017 r., ale nie zgłosił żony do ubezpieczenia