Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [11 / 23] >

Aktualności

Zasady rozliczania składek wpłacanych przez płatników do ZUS na indywidualne rachunki składkowe

Rada Ministrów określiła szczegółowe zasady rozliczania wpłat składek dokonanych przez płatników na indywidualne rachunki składkowe, tj. rozdysponowywania ich między dysponentów poszczególnych funduszy. ZUS podzieli wpłacone składki proporcjonalnie na należności wszystkich funduszy w zależności od procentowego udziału