Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [8 / 23] >

Aktualności

Zasady przyznawania nagrody rocznej kierownikom jednostek nadzorowanych przez Ministra Energii

Minister Energii określił szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom sprawującym kierownicze stanowiska w podległych lub nadzorowanych przez niego jednostkach (tj. w przedsiębiorstwie państwowym użyteczności publicznej, agencji państwowej i instytutach badawczych). Nagroda roczna może być przyznana,