Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [23 / 23] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca może żądać okazania oryginału aktu urodzenia dziecka

PROBLEM Pracownica do wniosku o jedno z uprawnień rodzicielskich dołączyła kserokopię aktu urodzenia swojego dziecka. Czy pracodawca może żądać od niej okazania oryginału tego dokumentu? RADA Tak! W aktach pracowniczych mogą znajdować się dwa rodzaje dokumentów potwierdzających fakt urodzenia dziecka. Pierwszym jest