Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [20 / 23] >

Zasiłki

Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, jeżeli ojciec dziecka nie pracuje

Pracownica wystąpiła z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. We wniosku ZUS Z-15a oświadczyła, że ojciec dziecka nie pracuje, ale pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad starszym, niepełnosprawnym dzieckiem (na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Młodsze dziecko, jeśli jest zdrowe, uczęszcza do przedszkola. Czy w takiej sytuacji matka dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad młodszym, chorym dzieckiem?