Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [19 / 23] >

Zasiłki

Jak prawidłowo ustalać podstawę wymiaru zasiłków - praktyczne problemy

W razie niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe przez 33 dni (14 dni w przypadku pracownika w wieku 50+) w roku kalendarzowym. Począwszy od 34. (15.) dnia niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego finansowany ze środków ZUS. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.