Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [15 / 23] >

Wynagrodzenia

Jakich rozliczeń podatkowych należy dokonać w związku ze śmiercią zatrudnionego

Śmierć pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy o dzieło skutkuje wygaśnięciem umów, których stroną był zmarły. Taka sytuacja zobowiązuje podmioty zatrudniające do rozliczenia przychodów z pozostałych po tych osobach praw majątkowych. W tym zakresie może powstać obowiązek pobrania przez płatnika od należnych przychodów zaliczki na podatek dochodowy lub przekazania świadczenia beneficjentom do opodatkowania przez nich podatkiem od spadków i darowizn.