Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [18 / 23] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jakie dokumenty rozliczeniowe należy składać za pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby

Niezdolność do pracy spowodowana chorobą pracownika jest traktowana jako okres przerwy w opłacaniu składek. Pracodawca ma obowiązek wykazać ten okres w imiennych raportach miesięcznych ZUS RSA przesyłanych do ZUS za ubezpieczonego. Błędy w dokumentacji rozliczeniowej za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku skutkują koniecznością sporządzania uciążliwych korekt.