Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [1 / 23] >

O tym musisz wiedzieć

Od 1 stycznia 2018 r. rodzice zatrudniający nianię poniosą wyższe koszty z tytułu składek

Od 1 stycznia 2018 r. budżetowe finansowanie składek za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej zostanie zmniejszone o połowę. Z budżetu będzie finansowana kwota składek ustalana od podstawy wymiaru nieprzekraczającej 50% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy obecnie składki są finansowane od podstawy w kwocie pełnego wynagrodzenia minimalnego. Aby zachować dotychczasowe finansowanie składek, rodzice powinni zawrzeć umowę uaktywniającą z nianią najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą finansowane na starych zasadach.