Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [17 / 23] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

PROBLEM Nasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników na umowy o pracę, ale chcemy zatrudnić na zlecenie 3 nowe osoby, których wynagrodzenie będzie oscylować miesięcznie w granicach 800 zł – 1000 zł (stawka godzinowa): emeryta, osobę niezatrudnioną poza naszą firmą oraz pracownika, który zarabia w innej