Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 20 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [24 / 24] >

O to pytają kadrowi

W jaki sposób można zmienić przyznany pracownikowi indywidualny czas pracy

PROBLEM Pracownik uzyskał naszą zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Jak pracodawca może go zlikwidować? RADA Pracodawca ma dwa sposoby na likwidację indywidulanego rozkładu czasu pracy. Przede wszystkim może zawrzeć z zatrudnionym porozumienie, na mocy którego pracownik zgadza się na rezygnację z indywidualnego