Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 20 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [17 / 24] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy od polisy grupowego ubezpieczenia na życie współfinansowanej przez pracowników należy rozliczyć zaliczkę na pdof i składki ZUS

PROBLEM Pracodawca przewidział dla pracowników bonus w postaci polisy grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie. Składka za nią będzie współfinansowana przez zatrudnione osoby, co znajdzie odzwierciedlenie w odrębnym zapisie w regulaminie wynagradzania. Częściowa odpłatność z tego tytułu będzie potrącana z pensji