Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 20 / 2017 z 2017-10-20

dodaj do notatnika < [15 / 24] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Od kiedy osoba, która ma przedłużony termin złożenia egzaminu dyplomowego, podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia

PROBLEM Zatrudniam zleceniobiorcę w wieku 24 lat, który będzie zdawał egzamin dyplomowy licencjacki dopiero na początku listopada (przedłużył sobie termin obrony pracy licencjackiej). Czy w takim przypadku dalej jest studentem? Czy muszę go zgłaszać do ubezpieczeń z umowy zlecenia? RADA W przedstawionej sytuacji