Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 26] >

Aktualności

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5%) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego