Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [9 / 26] >

Aktualności

Nowe zasady rekrutacji do służby kandydackiej w PSP

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nałożył obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości na osoby, które będą się ubiegać o przyjęcie do szkół aspirantów Państwowej Straży Pożarnej (kształcących w zawodzie technik pożarnictwa). Dotychczas osoby ubiegające się o przyjęcie do tych szkół mogły