Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [5 / 26] >

Aktualności

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego gospodarowania środkami FGŚP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił zakres informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi FGŚP. Dodatkowe obowiązki dotyczą przekazywania informacji na temat wartości odpisu aktualizującego należności