Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [11 / 26] >

Aktualności

Zmiany w zasadach zatrudniania skazanych

Minister Sprawiedliwości dostosował dotychczasowe przepisy określające zasady zatrudniania skazanych do nowego, rozszerzonego katalogu instytucji, na rzecz których może być świadczona przez nich praca (określonego w art. 123a Kodeksu karnego wykonawczego). Obecnie są to: samorząd terytorialny, podmioty, dla których organ