Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [12 / 26] >

Temat numeru

Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę

Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę. Okresy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i umowy na czas określony są takie same i wynoszą od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny wynoszą od 3 dni roboczych do 2 tygodni i są uzależnione od okresu, na jaki zawarto taką umowę.