Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [21 / 26] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Czy prezes zarządu zatrudniony jednocześnie na stanowisku specjalisty podlega ubezpieczeniom w ZUS

PROBLEM W naszej spółce z o.o. od 2013 r. zatrudniamy na podstawie umowy o pracę inżyniera na stanowisku specjalisty ds. IT. Od 1 października 2017 r. osoba ta została powołana, na mocy uchwały wspólników, w skład zarządu spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu. Czy od wynagrodzenia za pełnienie