Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [20 / 26] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Jakie działania może podjąć przedsiębiorca, aby zachować ciągłość ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r.

Po wprowadzeniu nowych zasad opłacania składek ZUS – jedną wpłatą na indywidualny numer rachunku składkowego – może pojawić się zagrożenie, że osoba prowadząca działalność zostanie od 1 stycznia 2018 r. wyłączona z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to osób prowadzących działalność pozarolniczą, na których koncie w ZUS widnieje zadłużenie, nawet jeśli jest bardzo niewielkie. Już teraz można podjąć działania, które zapewnią zachowanie ciągłości ubezpieczenia chorobowego w 2018 r.