Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [16 / 26] >

Wynagrodzenia

Czy można zawierać umowy zlecenia na okresy nieprzekraczające miesiąca, a wynagrodzenie wypłacać kilkadziesiąt dni po ich zakończeniu

PROBLEM Zawieramy umowy zlecenia na okres kilku miesięcy i w związku z tym musimy wypłacać co miesiąc wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej. Czy dopuszczalna będzie zmiana tej praktyki polegająca na zawieraniu umów na krótsze okresy, np. 4-tygodniowe, rozliczane dopiero po 40–50 dniach od ich zakończenia?