Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 26] >

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Kiedy z tytułu dwóch umów zlecenia należy opłacać za ubezpieczonego składki na Fundusz Pracy

PROBLEM W naszej spółce zatrudniamy zleceniobiorców do ochrony mienia. Z każdym z nich zawieramy dwie umowy – jedną na kwotę 2000 zł za 140 godzin pracy, a drugą na stawkę godzinową 13 zł, na pozostałe wypracowane w miesiącu godziny. Przy rozliczaniu umów od pierwszej opłacamy składkę na Fundusz Pracy, a