Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 / 2017 z 2017-09-20

dodaj do notatnika < [23 / 27] >

Zasiłki

Czy płatnik może dokonać potrącenia z nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego

Jeden z naszych pracowników przebywał od 1 do 24 września 2017 r. na zwolnieniu lekarskim. Ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 6500 zł brutto. 20 września (zgodnie z terminem wypłat wynagrodzeń) wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby za okres od 1 do 24 września 2017 r. (nie jesteśmy płatnikiem zasiłków) oraz wynagrodzenie zasadnicze za okres od 25 września do 30 września 2017 r. Pracownik w późniejszym okresie dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 26 września do 31 października 2017 r. Od 25 września pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy. Czy możemy przyjąć, że nadpłata wynagrodzenia to nadpłata zasiłku, i potrącić należność z bieżących składek?