Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [26 / 26] >

O to pytają kadrowi

Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

PROBLEM Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to trzeba je uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Gdyby wynagrodzenie pracownika podlegało znaczącym wahaniom, pracodawca może uwzględnić te składniki w łącznej wysokości wypłaconej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia Ministra...