Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [25 / 25] >

O to pytają kadrowi

Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

PROBLEM Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego? RADA Jeśli pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to trzeba je uwzględnić w łącznej wysokości wypłaconej