Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [24 / 25] >

O to pytają kadrowi

Czy pracownik, który spóźnił się z powiadomieniem o nieobecności w pracy, może być za to zwolniony dyscyplinarnie

PROBLEM Pracownik powinien wrócić w poniedziałek do pracy po zwolnieniu lekarskim. Pojawił się w pracy 3 dni później i złożył nowe zwolnienie lekarskie obejmujące również okres nieobecności po zakończeniu choroby. Czy taki sposób postępowania zatrudnionego może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego? RADA