Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [25 / 26] >

O to pytają kadrowi

Czy pracownik, który spóźnił się z powiadomieniem o nieobecności w pracy, może być za to zwolniony dyscyplinarnie

PROBLEM Pracownik powinien wrócić w poniedziałek do pracy po zwolnieniu lekarskim. Pojawił się w pracy 3 dni później i złożył nowe zwolnienie lekarskie obejmujące również okres nieobecności po zakończeniu choroby. Czy taki sposób postępowania zatrudnionego może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego? RADA Nie! Co prawda na pracowniku ciąży obowiązek poinformowania pracodawcy o nieobecności nie później niż w drugim dniu jej trwania, to jednak orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez chorego pracownika nie powinno być potraktowane jako...