Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [24 / 26] >

O to pytają kadrowi

Jak zmusić pracownika do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia

PROBLEM Księgowa się pomyliła i wypłaciła pracownikowi kilkaset złotych więcej wynagrodzenia niż mu się należy. Czy w tej sytuacji można zmusić zatrudnionego do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia? RADA Powinni Państwo porozumieć się z pracownikiem i nakłonić go do wyrażenia zgody na dobrowolne potrącenie nadpłaconej kwoty z wynagrodzenia. Jeśli pracownik nie wyrazi takiej zgody, pracodawcy pozostaje tylko dochodzenie zwrotu na drodze sądowej. Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą pracownik może domniemywać, że wypłacone mu wynagrodzenie zostało prawidłowo naliczone i ma prawo...