Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [9 / 26] >

Aktualności

Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej

Sejm wprowadził nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracy sezonowej i krótkoterminowej. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca. W zezwoleniu zostaną określone: podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności...