Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [9 / 25] >

Aktualności

Nowe zasady wykonywania przez cudzoziemców pracy sezonowej

Sejm wprowadził nowe zasady zatrudniania cudzoziemców przy pracy sezonowej i krótkoterminowej. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym.