Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 25] >

Aktualności

Zasady odbywania ciągłych szkoleń przez diagnostów laboratoryjnych

Minister Zdrowia określił ramowy program ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych, sposób ich odbywania oraz standardy ciągłego szkolenia. Ciągłe szkolenia będą realizowane w 5-letnich okresach edukacyjnych w różnych formach. Za każdą ukończoną formę szkolenia przysługuje określona liczba punktów