Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [8 / 26] >

Aktualności

Zasady odbywania ciągłych szkoleń przez diagnostów laboratoryjnych

Minister Zdrowia określił ramowy program ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych, sposób ich odbywania oraz standardy ciągłego szkolenia. Ciągłe szkolenia będą realizowane w 5-letnich okresach edukacyjnych w różnych formach. Za każdą ukończoną formę szkolenia przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych. Zdobycie wymaganej liczby punktów (w okresie edukacyjnym należy ich uzyskać co najmniej 100) warunkuje potwierdzenie dopełnienia przez diagnostę laboratoryjnego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dowód odbycia ciągłych szkoleń i podstawę ich zaliczenia stanowi karta ciągłego szkolenia z wymaganymi wpisami, wydawana diagnoście laboratoryjnemu rozpoczynającemu szkolenie...