Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 25] >

Aktualności

Rekompensata kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy powołanych do pełnienia służby

Minister Obrony Narodowej określił sposób obliczania kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub