Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [7 / 26] >

Aktualności

Rekompensata kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy powołanych do pełnienia służby

Minister Obrony Narodowej określił sposób obliczania kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu: zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy w okresie odbywania przez tego żołnierza ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierza OT w okresie pełnienia przez tego żołnierza terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie lub powierzenia zastępstwa za tego żołnierza innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy. Poniesione przez pracodawcę koszty oblicza się przez zsumowanie w...