Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 26] >

Aktualności

Warunki używania wyrobów tytoniowych w obiektach podległych ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych, na terenie obiektów jednostek organizacyjnych albo organów podległych lub nadzorowanych przez tego ministra, tj.: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a także innych jednostek organizacyjnych resortu, hoteli i ośrodków czasowego pobytu, ośrodków szkolenia i obiektów sportowych. Tak jak dotychczas używanie wyrobów tytoniowych jest zabronione w służbowych środkach przewozu osób. Natomiast w obiektach używanie wyrobów tytoniowych może się odbywać...