Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 25] >

Aktualności

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez