Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [5 / 26] >

Aktualności

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawody medyczne

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy będzie ustalane jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok ustalenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia będzie przyjmowana kwota 3900 zł brutto. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze należy obliczać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku...