Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [3 / 25] >

Aktualności

Tryb orzekania o niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu

Minister Zdrowia określił sposób i tryb postępowania komisji lekarskiej, która jest powoływana w drodze uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów (KRF) w przypadku uzasadnionego podejrzenia całkowitej lub częściowej niezdolności fizjoterapeuty do wykonywania zawodu, spowodowanej jego stanem zdrowia. W skład komisji lekarskiej