Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 25] >

O tym musisz wiedzieć

Drugą ratę odpisu na zfśs trzeba przekazać do 30 września 2017 r. – stanowisko resortu pracy

Pracodawcy, którzy w 2017 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września (w 2017 r. ten dzień przypada w sobotę), na wyodrębniony rachunek funduszu, pozostałą część odpisu podstawowego i ewentualne odpisy dodatkowe. Terminy przekazywania równowartości odpisu wyznacza ustawa o zfśs. Przemawia to za przyjęciem, że równowartość środków pieniężnych z tytułu dokonania odpisu na fundusz powinna być przekazana na rachunek bankowy z zachowaniem terminów ustalonych ustawą – takie stanowisko przedstawiło MRPiPS 27 kwietnia 2017 r. w odpowiedzi na pytanie redakcji MPPiU.