Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [1 / 26] >

O tym musisz wiedzieć

Jakie zmiany obowiązują w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych od 5 września 2017 r.

O świadczenia z FGŚP, w przypadku ich niezaspokojenia przez pracodawcę, będą mogli ubiegać się m.in. małżonek pracodawcy, jego dzieci własne czy rodzice, jeżeli z tytułu zatrudnienia podlegają u tego pracodawcy obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Osoby te były dotychczas wyłączone z tej ochrony. Ponadto pracownicy niewypłacalnego pracodawcy będą uprawnieni do wnioskowania o wypłatę ekwiwalentu za urlop również za rok bezpośrednio poprzedzający rok ustania zatrudnienia. Wydłużono też z 9 do 12 miesięcy okres między rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy,...