Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [23 / 26] >

Zasiłki

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy i jego późniejszych następstw

Uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy i zatwierdzenie przez pracodawcę sporządzonej dokumentacji powypadkowej stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru nie tylko u płatnika, u którego doszło do zdarzenia, ale także u wszystkich płatników, u których ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku przy pracy w czasie trwania ubezpieczenia wypadkowego. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia...