Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 25] >

Wynagrodzenia

Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej

PROBLEM Nasi pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą aplikacje internetowe. Zdarza się też, że zawieramy z tymi osobami umowy cywilnoprawne na wykonanie określonego projektu. Czy obliczając wysokość podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc powinniśmy zsumować przychody z praw autorskich ze stosunku pracy i umowy