Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [15 / 26] >

Wynagrodzenia

Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej

PROBLEM Nasi pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą aplikacje internetowe. Zdarza się też, że zawieramy z tymi osobami umowy cywilnoprawne na wykonanie określonego projektu. Czy obliczając wysokość podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc powinniśmy zsumować przychody z praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej? W jakiej pozycji PIT-11 powinniśmy wykazać przychody z praw autorskich (ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej)? RADA Zaliczkę na podatek od dochodu ze stosunku pracy, w tym z pracy twórczej, i z umowy cywilnoprawnej powinni...