Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [14 / 26] >

Wynagrodzenia

Jakie skutki w zakresie rozliczeń płacowych ma nieuregulowanie przez pracodawcę należnych składek ZUS

PROBLEM Na podstawie otrzymanego z ZUS protokołu pokontrolnego dokonaliśmy korekty dokumentacji rozliczeniowej za pierwsze 3 miesiące tego roku. Wskutek korekty powstała niedopłata składek społecznych i zdrowotnej. Pracownicy, których dotyczyła korekta, zgodzili się na piśmie na potrącenie z wynagrodzenia zaległych składek ZUS, które powinni sfinansować z własnych środków. Czy w tej sytuacji możemy uznać, że kwota tych składek to "kwota netto", którą można potrącić z bieżącego wynagrodzenia tych osób? Czy powinniśmy skorygować zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, których wysokość...