Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [13 / 26] >

Prawo pracy

Czy można nałożyć karę porządkową za spóźnienia, jeżeli pracodawca zgodził się na odpracowanie ich jako wyjścia prywatne

PROBLEM: Pracownik kilkakrotnie spóźniał się do pracy. Zaproponował, że odpracuje te spóźnienia po wypisaniu wniosku o udzielenie na ich czas zwolnień od pracy w celu wyjść prywatnych. Czy jeśli zgodzimy się na takie rozwiązanie, możemy dodatkowo nałożyć na pracownika karę upomnienia w związku ze spóźnieniami? RADA: Nie. Jeżeli zgodzą się Państwo na takie rozwiązanie, to nie można jednocześnie uznać, że nastąpiło przewinienie, za które należy nałożyć karę porządkową. Pracodawca oraz pracownik zakwalifikowali bowiem czas spóźnień jako udzielone za zgodą pracodawcy...