Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [10 / 31] >

Aktualności

Zmiany w zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Celnej

Sejm objął funkcjonariuszy Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej wykonujących zadania z zakresu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania określonych przestępstw oraz wykroczeń, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zaopatrzeniem emerytalnym przysługującym innym funkcjonariuszom. Jest to wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. (K 39/13), w którym TK orzekł niezgodne z konstytucją pominięcie funkcjonariuszy Służby Celnej wykonujących ww. zadania w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura...