Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 37] >

Aktualności

Zasady refundacji kosztów wyposażenia niektórych stanowisk pracy

Pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej na utworzonym w tym celu stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, mogą ubiegać się o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia takiego stanowiska. O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy