Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [9 / 31] >

Aktualności

Zasady refundacji kosztów wyposażenia niektórych stanowisk pracy

Pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej na utworzonym w tym celu stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, mogą ubiegać się o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia takiego stanowiska. O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą ubiegać się także żłobek lub klub dziecięcy albo podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, przedszkole, szkoła, producent rolny, zamierzający utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub - w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz...