Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [7 / 31] >

Aktualności

Zachęty dla pracodawców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych

Sejm uchwalił przepisy ułatwiające powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W ustawie zostały m.in. przewidziane preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcające innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Pracodawca lub przedsiębiorca może ubiegać się u starosty...