Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [15 / 31] >

Aktualności

Nowe wzory formularzy oświadczeń o stanie majątkowym małżonków osób zajmujących państwowe stanowiska kierownicze

Prezydent RP określił wzory formularzy oświadczeń o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia), o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonków osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (załącznik nr 2) oraz o stanie majątkowym pracowników urzędów i przedsiębiorstw państwowych, w tym urzędników służby cywilnej, zajmujących stanowiska kierownicze (załącznik nr 3). W porównaniu z dotychczas obowiązującymi formularzami odpowiednio w pierwszym i drugim formularzu oświadczenia dodano zapis o świadomości odpowiedzialności...